HERÇEV 3. ULUSAL RESİM YARIŞMASI

MEB onaylı ve ödüllü “HERÇEV 3. Ulusal Resim Yarışması”  başladı.  

Yarışma , okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine yönelik olup son katılım tarihi 16.Mayıs.2022’dir. 

Yarışmanın ana konusu “TOPRAK“ olarak belirlenmiştir . 

Çocuklar çok boyutlu bir yapı olan toprağı, hazırlamış olduğumuz dört alt temadan istediklerini seçerek farklı açılardan ele alacak ve dönüşümlü düşünme becerilerini geliştirme imkanı bulacaklardır. 

Değerli sanatçı ve sanat eğitmenlerinden oluşan jüri ekibimiz tarafından her sınıf düzeyi kendi içerisinde değerlendirilecektir . Her sınıf düzeyinden 5 eser olmak üzere toplam 45 eser seçilecektir. 

Sonuçtan çok sürecin değerli olduğuna inanıyor ve çocukların bu tür organizasyonlara katılmasını değerli buluyoruz. 

Ülkemizde çocuk sanatına dikkat çekmek ve çocuk sanatçıların fark edilmesini sağlamak.

 • Projenin duyurulması, ödüllendirme, değerlendirme, sonuç bildirme gibi tüm süreçlerde pedagojik yaklaşımları esas alarak nitelikli bir yarışma ortaya koymak ve ülkemizde yapılan resim yarışmalarına örnek teşkil etmek
 • Çocukların çalışmalarının, geliştirmiş olduğumuz teknolojik alt yapıyı kullanarak uzman bir ekip tarafından çok yönlü olarak değerlendirilmesine ve bireyselleştirilmiş geri bildirim almalarına olanak sunmak
 • Çocukların dünyada, çevrelerinde ve iç dünyalarında olup bitenleri gözlemlemelerine ve anlamlandırmalarına vesile   olmak
 • Belirli bir temanın farklı yönleriyle incelenmesi suretiyle çocukların farklı bakış açıları geliştirme, çok boyutlu düşünebilme, çıkarım yapma ve çözüm bulma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak
 • Çocukların zihinsel hazırlık süreci sonrası duygu, düşünce ve hayallerini çizim yoluyla dışa aktarmalarını sağlamak  
 • Çocukların hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koydukları çalışmalarını sunmaları için imkan oluşturmak
 • Toplumsal hayattan bireysel yaşama, oradan iç dünyamıza uzanan değişikliklerin çocuklarda yarattığı etkiyi görebilmek .

Jüri Üyelerimiz:

Jüri Başkanı: Cemal TOY, Ressam, Sanat Eğitmeni

Jüri Üyesi: Güliz GERDAN, Görsel Tasarımcı, Eğitimci

Jüri Üyesi: Nesibe DURMUŞ, Minyatür Sanatçısı

Jüri Üyesi: Emine CORDUK, Sanat Eğitmeni

Ödüllerimiz:

 • Sergileme Ödülü,
 • Profesyonel Tablet Sulu Boya, 15 Renk
 • Suluboya Bloğu, 300 gr, 25×35 cm
 • Sulandırılabilir Boya Kalemi, 24 Renk
 • Profesyonel Akrilik Boya, 60cc 12 Renk
 • Fırça Seti 15’lia
 • Su Hazneli Fırça
 • Sanatçı Defteri, 13×21 cm 140 gr 80 yp.
 • Teknik Çizim Kalemi, 0,5 mm
 • Tuval, 30×40 cm
 • Tohum Kesesi
 • Kitap
 • Tabiatın İzinde Kutu Oyunu
 • HERKADAŞ Bez Çanta

Detaylı bilgi ve başvuru için yarışma panelimizi ziyaret edin.

Videoyu oynat