HERÇEV 1. ULUSAL RESİM YARIŞMASI

Her çocuk, sözcüklerle ifade ettiğinden çok daha derin ve renkli bir hayal gücüne sahiptir.

Çocukların sahip oldukları sınırlı sözcükler, çoğu zaman duygu dünyalarını tam olarak yansıtabilmeleri için kendilerine yeterli olmaz. Onlar da bu yolla aktaramadıklarını bazen şarkılarıyla, bazen davranışlarıyla ve bazen de çizimleriyle dışa vururlar.

Her Çocuğa Eğitim Vakfı (HERÇEV) ; bu gerçeklikten yola çıkarak çocukların çizerek kendilerini ifade edebildikleri ortamlar oluşturuyor. Zaman zaman gerçekleştirdiği çevrimiçi hikayeli çizim atölyelerinin yanı sıra ulusal düzeyde resim yarışmaları düzenliyor.

HERÇEV resim yarışmalarının başlıca amaçları ve beklenen sonuçları şöyledir:

  • Çocukların dünyada, çevrelerinde ve iç dünyalarında olup bitenleri gözlemlemelerine ve anlamlandırmalarına vesile olmak
  • Çocukların duygularını ve hayallerini çizimlerle dışa aktarmalarını sağlamak
  • Çocukların hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilmeleri için olanak sunmak
  • Çocuklara çizimlerinin uzman bir ekip tarafından değerlendirilmesi olanağı sunmak
  • Çocukların yeni ilgi alanları edinmelerine vesile olmak
  • Son zamanlarda toplumsal hayattan bireysel yaşama, oradan iç dünyamıza uzanan değişikliklerin çocuklarda yarattığı etkiyi görebilme

Yarışma Dökümanları

Bu Bayram Resim Yarışması Kataloğu